nostalgi-korsord-stor-stil

Korsord som skapar glädje och gemenskap

Under en period på 2000-talet arbetade jag på ett äldreboende som vårdbiträde. Arbetet var tungt och slitsamt och det var emotionellt svårt att möta dessa människor varje dag. Många hade det svårt på olika sätt och fick så gott som aldrig besök. Jag upplevde att jag aldrig räckte till och tidsschemat var hårt pressat, detta ledde till att jag slutade efter en tid. De äldres boendesituation och krämpor kunde jag inte göra mycket åt. 

Men många av de boende hänvisades till ensamhet, sysslolöshet och slötittande på TV. Det gjorde ont i hjärtat att se personer sitta framför TV:n i sina rullstolar, utan att verka ha något direkt utbyte av det som hände på skärmen. Detta kunde jag kanske i viss mån avhjälpa eftersom många var relativt klara i huvudet. Det var då idén om korsord med nostalgitema föddes. Korsorden skulle vara anpassade för personer som har sina referensramar från 50- till 80-talet. Texten och rutorna skulle ha stora bokstäver för att vara lätta att läsa. Dessutom skulle korsorden vara möjliga att lösa i grupp. 

Sedan dessa korsord såg dagens ljus har de skänkt glädje åt många människor. De har kunnat känna igen sig i ordspråk och talesätt, namn på artister och andra kändisar, melodier, filmer och händelser.

nostalgi-korsord-stor-stil
Exempel på nostalgikorsord med stor stil.

Jag vill poängtera att korsorden är enkla, syftet med dem är främst att inbjuda till en stunds tillbakablick kombinerat med en smula hjärngymnastik. Det är fantastiskt när man kan kombinera sin egen passion med att göra gott för andra människor.

Jag vill att fler äldre människor ska få möjlighet att få en stunds förströelse med hjälp av korsorden samtidigt som de, på ett naturligt sätt, återknyter till gamla minnen. 
https://aktiviteterforhjarnan.se

Lämna en kommentar