Touch typing

touch typing

Jag har börjat se mig om efter någon ytterligare inkomstkälla eftersom den jag haft sedan 2015 kommer att minska betydligt framöver. Det ser hur som helst lite osäkert ut. Något som lockar mig är att jobba med transkribering och jag har varit och nosat på det tidigare. Då gjorde jag ett test för att se om jag kvalificerade mig snabbhetsmässigt men klarade inte tidsgränsen. 

För att göra ett nytt försök provade jag en annan typ av test idag. Det gick ut på att skriva av ett så stort antal slumpmässigt utvalda ord som möjligt på 1,00 minut. Mitt resultat blev 37 ord per minut, ett dåligt resultat i det här sammanhanget. Ordantalet skulle behöva vara det dubbla på en minut. Jag trodde att jag skulle klara testet bättre, jag ägnar trots allt en stor del av mina dagar åt att skriva på ett tangentbord. Jag använder lite olika fingrar när jag skriver men absolut inte med korrekt fingersättning och jag måste titta på tangentbordet för att trycka rätt. Jag skulle tro att det är nödvändigt att använda rätt fingersättning för att kunna skriva riktigt snabbt. Dags att börja öva alltså.

För att öva använder jag mig av tangentbordsträning på maskinskrivning.se. Träningen är uppdelad i olika lektioner och jag kommer att öva på dessa regelbundet framöver.  Förutsättningen är att jag gör övningen 1 – 3 gånger per dag.

I det här inlägget kommer jag att redovisa mina framsteg och det ska bli intressant att se….

…. om jag kan lära mig fingersättning och skriva utan att titta på tangenterna

…. hur lång tid det tar att se en tydlig förbättring av skrivhastigheten

DAG 1
Lektion 1: Hemtangenterna D, F, J och K
Felfritt efter 4 försök. Tid: 6 min och 32 sekunder. 61 tryck/minut.

DAG 2
Lektion 2: Hemtangenterna S, D, F, J och K
3 fel efter 6 försök. 73 tryck/minut.

DAG 3
Lektion 2: Hemtangenterna S, D, F, J och K
0 fel efter 1 försök. 65 tryck/minut. Tid: 6 minuter och 30 sekunder.

DAG 4
Lektion 3: Hemtangenterna S, D, F, J, K och L
4 fel, 78 tryck/minut. Tid: 5 minuter och 41 sekunder.

Inget regelbundet övande förrän…

DAG 7
Lektion 3
: Hemtangenterna S, D, F, J, K och L
0 fel, 88 tryck/minut. Tid: 4 minuter och 32 sekunder.
Reflektion: Det lönade sig att vänta några dagar 🙂

Lektion 4: Hemtangenterna S, D, F, J, K, L och Ö
3 fel, 87 tryck/minut. Tid: 4 minuter och 35 sekunder.
Reflektion: Svårt att skilja mellan K och L.

DAG 8
Lektion
4: Hemtangenterna S, D, F, J, K, L och Ö
2 fel, 106 tryck/minut. Tid: 3 minuter och 46 sekunder.

DAG 9
Lektion
4: Hemtangenterna S, D, F, J, K, L och Ö
0 fel, 104 tryck/minut. Tid: 3 minuter och 50 sekunder.
Reflektion: Jag har svårt att känna skillnad på långfingret och ringfingret och blandar ofta ihop dem. Jag har märkt att det går bättre om jag vet att det är ringfingret som ska trycka ner S respektive L jämfört med om jag bara tänker var tangenten ligger. Jag har också gjort fel av ren okoncentration, eftersom mina fingrar inte ”kan” tangenterna på egen hand måste jag vara aktivt koncentrerad för att inte trycka fel.

DAG 10
Lektion
5: Hemtangenterna A, S, D, F, J, K, L och Ö
2 fel, 97 tryck/minut. Tid: 4 minuter och 47 sekunder.
Reflektion: Jag har problem med att skilja på S och D tillsammans med A.
Jag märkte också att jag har en tendens att låta en del av fingrarna hänga lite i luften över respektive tangent när de inte används. Det verkar ge bättre träning att ha dem vilande på tangenterna hela tiden. En utmaning att trycka ner rätt finger!
Lektion 5: Snabbast idag, fast flest fel: 4 fel, 105 tryck/minut. Tid: 4 minuter och 25 sekunder.

DAG 11
Lektion
5: Hemtangenterna A, S, D, F, J, K, L och Ö
0 fel, 100 tryck/minut. Tid: 4 minuter och 38 sekunder.
Reflektion: Jag lyckades hålla fingrarna i styr!

Lektion 6: Hemtangenterna + Ä
3 fel, 74 tryck/minut. Tid: 6 minuter och 3 sekunder.
Reflektion: Första nya tangenten bortsett från hemtangenterna vilket innebär att ett finger ska lyftas och FLYTTAS och sedan tillbaka igen. Blev en hel del knepigare!

DAG 12
Lektion
6: Hemtangenterna + Ä
4 fel, 77 tryck/minut. Tid: 5 minuter och 45 sekunder.
Reflektion: Gick klart bättre är igår även om det blev ett fel mer. Inte klokt vad fort fingrarna fattar!

DAG 13
Lektion
6: Hemtangenterna + Ä
2 fel, 76 tryck/minut. Tid: 5 minuter och 52 sekunder.
Reflektion: Det börjar kännas mer och mer vant med att flytta fram och tillbaka från Ä. En svårighet är att direkt hitta tillbaka till Ö med lillfingret efter besöket på Ä. Två slarvfel var det, tankarna gled iväg på annat. Kunskapen sitter inte i fingrarna än alltså! Fokus krävs 🙂

DAG 14
Lektion
6: Hemtangenterna + Ä
5 fel, 80 tryck/minut. Tid: 5 minuter och 33 sekunder.

DAG 16
Lektion
6: Hemtangenterna + Ä
Jippi!! 0 fel. 82 tryck/minut. Tid: 5 minuter och 26 sekunder.
Reflektion: Jag har hålla på och tragglat med den här lektionen i flera dagar vid det här laget och tänkte nu på morgonen (kl är 07.15) att nu måste det bara gå att göra den felfritt. Efter ett par misslyckade försök gick det verkligen. Jag fokuserade på bokstäverna, inte att skriva snabbt. Det är lätt annars att tankarna flyger iväg och så blir fokuset ett helt annat.

DAG 17
Lektion
7: J, K, L, Ä och Ö
9 fel. 76 tryck/minut. Tid: 4 minuter och 58 sekunder.
Reflektion: Övning med både Ä och Ö. Lillfingerflytt.

DAG 18
Lektion
7: J, K, L, Ä och Ö
1 fel. 83 tryck/minut. Tid: 4 minuter och 32 sekunder.

DAG 19
Lektion
7: J, K, L, Ä och Ö
0 fel!! 77 tryck/minut. Tid: 4 minuter och 52 sekunder.
Reflektion: Maximal koncentration och noggrannhet och äntligen blev det en nolla!
Lektion 8: Alla tangenter jag övat på hittills.
1 fel. 99 tryck per minut. Tid: 2 minuter och 37 sekunder.
Reflektion: Irriterande slarvfel.

DAG 20
Lektion 8: Alla tangenter jag övat på hittills.
1 fel. 88 tryck per minut. Tid: 2 minuter och 55 sekunder.
Reflektion: Irriterande slarvfel.

DAG 22
Lektion 8: Alla tangenter jag övat på hittills.
0 fel. 94 tryck per minut. Tid: 2 minuter och 44 sekunder.
Reflektion: Äntligen!
Lektion 9: Alla tangenter jag övat på hittills + G.
5 fel. 76 tryck per minut. Tid: 4 minuter och 14 sekunder.
Reflektion: G är inte så knepigt eftersom F har en upphöjning som gör den lätt att hålla reda på.

Några dagars uppehåll!

DAG 23
Lektion 9: A, S, D, F och G.
0 fel. 81 tryck per minut. Tid: 3 minuter och 42 sekunder.
Reflektion: Fixat! 🙂
Lektion 10: Alla tangenter jag övat på hittills + H.
2 fel. 82 tryck per minut. Tid: 4 minuter och 45 sekunder.

DAG 24
Lektion 10: Alla tangenter jag övat på hittills + H.
0 fel. 77 tryck per minut. Tid: 5 minuter och 2 sekunder.
Reflektion: Det tog lite längre tid men det gick vägen! Tack vare bättre fokus och upphöjningarna på F- och J-tangenterna.
Lektion 11: Alla tangenter jag övat på hittills.
0 fel. 87 tryck per minut. Tid: 4 minuter och 33 sekunder.

DAG 25
Lektion 12: J, H, F, G + T.
1 fel. 93 tryck per minut. Tid: 4 minuter och 25 sekunder.

DAG 26
Lektion 12: J, H, F, G + T.
1 fel. 95 tryck per minut. Tid: 4 minuter och 18 sekunder.
Reflektion: Går mycket bättre idag.

DAG 27
Lektion 12: J, H, F, G + T.
0 fel. 111 tryck per minut. Tid: 3 minuter och 42 sekunder.
Reflektion: Fick upp hastigheten rejält idag men gjorde först ett snöpligt fel.
Lektion 13: J, H, K, L, Ö, F, G,T + U.
3 fel. 88 tryck per minut. Tid: 4 minuter och 14 sekunder.

DAG 28
Lektion 13: J, H, K, L, Ö, F, G,T + U.
0 fel. 98 tryck per minut. Tid: 3 minuter och 50 sekunder. 

DAG 29
Lektion 14: Alla tangenter hittills.
0 fel. 89 tryck per minut. Tid: 3 minuter och 41 sekunder. 
Reflektion: Känner mig hyfsat säker…..

DAG 30
Lektion 15: A, S, D, F, G, T + R.
3 fel. 96 tryck per minut. Tid: 4 minuter och 5 sekunder. 
Reflektion: En knepig lektion. Att växla mellan A respektive D och R är svårt!

DAG 31
Lektion 15: A, S, D, F, G, T + R.
2 fel. 94 tryck per minut. Tid: 4 minuter och 10 sekunder. 
Reflektion: Behöver öva mer på detta!

DAG 32
Lektion 15: A, S, D, F, G, T + R.
0 fel. 99 tryck per minut. Tid: 3 minuter och 58 sekunder. 
Reflektion: Använder jag rätt finger för R? Ja.
Lektion 16: J, K, L, Ö + U och I.
12 fel. 64 tryck per minut. Tid: 6 minuter och 27 sekunder. 
Reflektion: Svårt! Växlingen mellan J, U och I är knepig, får öva mycket på detta.

DAG 33
Lektion 16: J, K, L, Ö + U och I.
4 fel. 72 tryck per minut. Tid: 5 minuter och 47 sekunder. 

DAG 34
Lektion 16: J, K, L, Ö + U och I.
2 fel. 77 tryck per minut. Tid: 5 minuter och 22 sekunder. 
Reflektion: Jag har precis insett att det jag tänkte om placeringen på hemtangenterna var fel. Det är inte meningen att de fingrar som inte används just för sekunden ska sitta som limmade på sin tangenter. Nej, de får lyftas och det gör att det blir betydligt enklare att skriva!

DAG 35
Lektion 16: J, K, L, Ö + U och I.
1 fel. 81 tryck per minut. Tid: 5 minuter och 6 sekunder. 
Reflektion: Snubblar på målsnöret men snart ska jag vara i mål med den här knepiga lektionen!

DAG 36
Lektion 16: J, K, L, Ö + U och I.
2 fel. 102 tryck per minut. Tid: 4 minuter och 3 sekunder. 
Reflektion: Det går snabbare nu men jag gjorde ändå ett par tabbar.

DAG 37
Lektion 16: J, K, L, Ö + U och I.
5 fel. 88 tryck per minut. Tid: 4 minuter och 42 sekunder. 
Reflektion: Katastrofalt resultat, var ju nästan i mål med den här lektionen för två dagar sedan!

DAG 38
Lektion 16: J, K, L, Ö + U och I.
0 fel. 90 tryck per minut. Tid: 4 minuter och 36 sekunder. 
Reflektion: Äntligen!!
Lektion 17: Alla tangenter hittills.
2 fel. 108 tryck per minut. Tid: 4 minuter och 29 sekunder. 

DAG 39
Lektion 17: Alla tangenter hittills.
0 fel. 90 tryck per minut. Tid: 5 minuter och 25 sekunder. 
Lektion 18: A, S, D, F, R,T + E.
0 fel. 68 tryck per minut. Tid: 5 minuter och 27 sekunder. 
Reflektion: Felfritt på första försöket!

DAG 40
Lektion 18: A, S, D, F, R,T + E.
4 fel. 77 tryck per minut. Tid: 4 minuter och 49 sekunder. 
Reflektion: Inte felfritt idag men lite snabbare. Kändes svårare idag än igår…..

DAG 41
Sjuk, orkar inte öva.

DAG 42
Lektion 18: A, S, D, F, R,T + E.
3 fel. 85 tryck per minut. Tid: 4 minuter och 22 sekunder. 
Reflektion: Inte felfritt idag men lite snabbare och lättare.

DAG 43
Lektion 18: A, S, D, F, R,T + E.
0 fel. 89 tryck per minut. Tid: 4 minuter och 12 sekunder. 
Lektion 19: H, J, U, + Y.
En massa fel och lång tid.

DAG 44
Lektion 19: H, J, U, + Y.
5 fel. 99 tryck per minut. Tid: 5 minuter och 3 sekunder. 
Reflektioner: Framsteg jämfört med igår.

En dags uppehåll. På väg mot Stockholm!

DAG 45
Lektion 19
: H, J, U, + Y.
3 fel. 67 tryck per minut. Tid: 5 minuter och 56 sekunder. 
Reflektioner: Vad har hänt här, bara 67 tangenttryck per minut? Jo, jag ändrade hur jag flyttar tillbaka fingret till hemtangenten efter en förflyttning. T ex J —-> Y: Efter Y har jag tidigare tryckt på mellanslag och inte varit jättenoga med att få tillbaka pekfingret till J (hemtangenten). Nu ändrade jag på detta till J —-> Y —–> J och sedan mellanslag. Det var detta som gjorde att antalet tangenttryck per minut sjönk så mycket. Jag ska börja lära in det här sättet istället.
Lektion 19: H, J, U, + Y.
0 fel. 81 tryck per minut. Tid: 4 minuter och 55 sekunder. 
Reflektioner: Jaha, ja det här gick ju snabbt! Dags att traska vidare till nästa lektion.

DAG 46
Lektion 20
: Allt hittills + O
36 fel. 46 tryck per minut. Tid: 14 minuter och 33 sekunder. 
Reflektioner: Första lektionen då riktiga ord ska skrivas. Svårt, riktigt många feltryckningar…

Inget övande på några dagar.

DAG 47
Lektion 20
: Allt hittills + O
Svårt, många fingrar att hålla reda på. Fullföljde inte lektionen då datorn började vimsa. 

DAG 48
Lektion 20
: Allt hittills + O
18 fel. 41 tryck per minut. Tid: 14 minuter och 52 sekunder. 
Reflektioner: Svårt, många olika bokstäver att hålla reda på samtidigt. Jag koncentrerade mig och gjorde mitt bästa och en att det är en klar för bättring sedan dag 47 syns tydligt.

Några dagars uppehåll….

DAG 49
Lektion 20
: Allt hittills + O
7 fel. 51 tryck per minut. Tid: 12 minuter och 59 sekunder. 
Reflektioner: En klar förbättring, haft paus i några dagar.

DAG 50
Lektion 20
: Allt hittills + O
Reflektioner: Katastrof, 14 fel innan jag ens är klar…..

Jag körde fast fullständigt på lektion 20, så en paus på en månad har det säkert varit vid det här laget.

DAG 51
Lektion 20
: Allt hittills + O
6 fel. 53 tryck per minut. Tid: 12 minuter och 33 sekunder.
Reflektioner: Jag har bestämt mig för att gå vidare trots de sex felen. Jag har bra koll på var bokstäverna är och därför vill jag framåt.
Lektion 21: O (Det verkar som om lektion 20 och 21 hamnat i fel ordning)
0 fel. 63 tryck per minut. Tid: 6 minuter och 10 sekunder.

Fortsättning följer….