Användarroller

anvandarroller

Som användare av WordPress finns det flera roller att välja på; Administratör, redaktör, författare, medarbetare och prenumerant. Kommer det att vara fler än en person som arbetar med webbplatsen finns möjlighet att ge personerna olika behörigheter så att inte alla kan administrera alla funktioner.

Som administratör har du full behörighet att utföra alla uppgifter på webbplatsen och den som installerar WordPress på domänen blir dess administratör.
Redaktören ansvarar för allt som har med webbplatsens innehåll att göra och kan skapa och publicera innehåll i form av sidor och inlägg. Redaktören kan också redigera och publicera andras inlägg och sidor samt moderera kommentarer.
Författaren har en mer begränsad behörighet än redaktören och kan enbart skriva och publicera egna inlägg. Där ingår också möjligheten att redigera redan publicerade egna inlägg.
En medarbetare kan skapa egna inlägg men inte publicera dem själv.
Prenumerant är en person som registrerar sig på en webbplats för att få ta del av information.